تولید سوخت جت از قارچ

[ad_1]

قارچ‌ها حدود یک دهه است که در فرآیند تولید سوخت‌های زیستی،
تولیدکننده‌های کلیدی آنزیم‌های لازم برای تبدیل توده زیستی به قند
بوده‌اند. 

تیم علمی از گونه‌ای قارچ به نام
Aspergillus carbonarius ITEM ۵۰۱۰ برای تولید هیدروکربنی استفاده کرد که
بخش اصلی بنزین به شمار می‌آید. 

تیم دانشگاه
واشنگتن پیش‌تر در استفاده از قارچ‌های Aspergillus استاندارد برای تولید
آنزیم‌ها و دیگر فرآورده‌های کارآمد موفق عمل کرده بود و در این تحقیق، به
دنبال بررسی پتانسیل قارچ A. carbonarius ITEM ۵۰۱۰ برای تولید سوخت‌های
زیستی بود. 

استفاده از قارچ‌ها برای تولید
هیدروکربن و سوخت‌های زیستی، بهتر از شیوه‌های دیگر است زیرا هنگام استفاده
از قارچ‌ها، به فرآیندهای شیمیایی پیچیده موردنیاز در روش‌های دیگر تولید
سوخت زیستی نیازی نیست. قارچ‌ها همچنین پتانسیل تولید سوخت با قیمت ارزان
را دارند. 

تیم علمی نشان داد قارچ‌ها با افزایش تولید هیدروکربن به عنوان مکانیسمی دفاعی، به حملات باکتریایی واکنش نشان می‌دهند. 

محققان هم‌اکنون به دنبال بهینه‌کردن تولید هیدروکربن توسط قارچ‌ها و ارتقای گذرگاه‌های بیوشیمیایی از طریق مهندسی ژنتیک هستند.[ad_2]

لینک منبع