دنیای کوچک

[ad_1]

khengoolestan_axs

^^^^^*^^^^^

ای کاش میدانستم دنیایش چقدر کوچک بود

وقتی بهم گفت به اندازه دنیا دوستت دارم

^^^^^*^^^^^

19 ◄ دینگله دینگو

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع