مرگ

[ad_1]

مرگ،یک بار رخ نمی‌دهد
زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.
هر بار که با آرزوها
علایق و پیـوندهای،خود وداع می‌کنیم،
می‌میریم

[ad_2]

لینک منبع